• Meniu
  • Meniu

Zona umedă de importanță internațională „UNGURI-HOLOȘNIŢA”

Pe cursul mediu al r. Nistru se află Zona umedă de importanță internațională „Unguri-Holoșnița” protejată în cadrul Convenței internaționale Ramsar, care include teritorii din 3 raioane vecine din Moldova de Nord (Soroca, Ocnița și Dondușeni). Zona se mărginește la nord cu or. Otaci (raionul Ocnița), iar la sud ajunge până aproape de or. Soroca. De fapt, în limitele raionului Soroca se află circa 80% din zona protejată (11763 ha) și include teritoriul a 5 comune din raion (Rudi, Tătărăuca Veche, Iarova, Cremenciug și Holoșnița). La nivel internaţional zona a fost recunoscută la Conferinţa a IX-a a Convenţiei Ramsar (2005), pe baza documentelor pregătite de Societatea ecologică „Biotica”, cu susţinerea Societăţii cercetătorilor zonelor umede (Society of Wetland Scientists) și în colaborare cu Ministerul Mediului. Acest teritoriu cu o vegetație silvică și de luncă inundabilă foarte bogată se află în regiunea biogeografică de silvostepă
podoliano-moldovenească. Totodată, condițiile naturale diferite, dar și relieful variat au format în zonă o mare diversitate de ecosisteme.

Sunt 6 complexe naturale predominante în Zona Ramsar formate din ecosisteme naturale, la baza cărora se află pădurile de pe stâncile Nistrului sau stepele petrofite și luncile uscate sau reavene. Două dintre cele mai mari complexe se găsesc în raionul Soroca.

Segmentul de pădure „Cremenciug-Holoşniţa” este cel mai mare (1094,8 ha), urmat de complexul forestier „Rudi-Gavan” (925,2 ha). Altele 4 se află mai la nord, în raionul vecin Ocnița: „Arioneşti-Stânca” (872,4 ha), „Decebal-Salogub-Troian” (328 ha), „Călărăşovca” (305,9 ha), „Drăguţa-Balinţi-Srub” (194,2 ha).
Toate aceste complexe naturale sunt corpuri de păduri înșirate pe versanţii abrupţi de la Nistru, dar care includ și porțiuni înguste de luncă, precum și albia fluviului, în special insulele pitorești ale Nistrului de mijloc. Fiind amplasat preponderent de-a lungul fluviului Nistru, zona Ramsar este foarte atractivă
pentru excursii și turism. În special, aici pot fi practicate activități de observare a naturii, eco-turism, turism rural sau turism activ. O oportunitate aparte o oferă cursul lin al apelor de aici, mai cu seamă pentru excursii navale pe ambarcațiuni mici sau sporturi nautice.

Trăsăturile distincte ale destinației sunt prezente prin peisaje atractive, o lume naturală bogată, o faună excepțională, obiecte istorice valoroase, meşteşuguri şi obiceiuri populare tradiționale. Așa cum zona nu este aglomerată de turiști,
vizitatorul poate contempla frumusețea naturii în liniștea oferită de satele pitorești de pe malul bătrânului Nistru.

Sursa: www.md.undp.org

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.