• Meniu
  • Meniu

Vasilcău

Vasilcău

Amplasat pe malul râului Nistru, pe parcursul istoriei acest loc a adăpostit aproape neântrerupt mai multe aşezări umane. Drept dovadă, arheologii au descoperit aici 2 tumuli funerari ai popoarelor nomade, dar şi cimitirul unei aşezări din perioada romană. Există mai multe opinii referitor la prima atestare documentară a satului Vasilcău. Un document de danie din 22 martie 1620 menționează că „Maria, jupâneasa răposatului Chirița postelnicul adevereşte că … a dat mănăstirii Vatoped de la Sfântul Munte satele de moşie ale moşului său,… inclusiv Vasilcăul din ținutul Soroca”. E clar că prima atestare documentară nu coincide cu data întemeierii satului. Unii savanți sunt de părere că pe la 1517 satul Vasilcău exista, iar alții îl consideră şi mai vechi – din 1448.

Conform unei legende locale, denumirea satului provine de la un pescar pe nume Vasile, care a fost înghițit de un „hău” pe apele Nistrului. Îmbinarea acestor două cuvinte: Vasile şi hău, ar fi dat naştere denumirii satului.

Deşi la recensământul din 1772 în localitate erau prezente fețe bisericeşti, abia la 1786 se menționează existența unei biserici cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, construite din nuiele unse cu lut şi acoperită cu paie. În perioada 1841-1848 se ridică biserica din piatră pe Valea Ulucelor, pe cheltuiala lui Constantin Stroescu, proprietarul moşiei, cel mai probabil în locul bisericii din lemn, consideră istoricul Tudor Ciobanu. O şcoala de alfabetizare se organizează în anul 1862 pe lângă lăcaşul de cult, iar în 1892 a fost deschisă şi o şcoală parohială. A doua biserică cu hramul „Sfânta Cuvioasa Parascheva” a fost finisată în anul 2005, deşi temeliile bisericii şi pereții au fost ridicate din banii adunați de locuitorii satului încă în 1928-1930.

Din componența comunei Vasilcău mai fac parte satele Inundeni şi Ruslanovca. Satul Inundeni apare în 1932 în urma strămutării pe aceste pământuri a unor locuitori din satele Vasilcău şi Trifăuți din cauza inundațiilor pe Nistru, ale căror case au fost distruse de râul ieşit din albie. În pădurea de pe malul pitoresc al Nistrului a fost deschisă Mănăstirea „Icoana Maicii Domnului „Tuturor Scârbiților”. Satul Ruslanovca apare în 1912 pe lângă câmpul experimental-demonstrativ al Stației de selecție (1910) pe moşia Vasilcău – Trifăuți.

EXCURSII ŞI VIZITE LOCALE

  1. La vatra medievală a satului cu bisericile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfânta Cuvioasa Parascheva” cu mahalele vechi (la Cebotăreni, la Filaret, la Găinărie);
  2. Mănăstirea „Icoana Maicii Domnului „Tuturor Scârbiților”” din pădurea satului In- undeni;
  3. vizitarea locurilor pitoreşti din diferite părți ale satului (Ursoaia, Nazarva, Cotul, Berje- le) cu explorarea dealurilor (Holmul Mare, Holmul Mic, Stânca, Movilele), văii la Ie- zătură şi Pădurii Ursoii. Un popas poate fi făcut pe malul Nistrului, la Ulmi şi Bârnag, sau la unul din izvoarele cu ape reci (la Uluci, la Ulmi, la Izvoraş).

Accesul se face pe drumul la est de Soroca, 15 km; de la Chişinău – 150 km.

Sursa: http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/climate_environment_energy/ghidul-turistic-al-raionului-soroca.html

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.