• Meniu
  • Meniu

Traversarea frontierei moldo-ucrainene

Pentru cetăţenii Republicii Moldova şi Ucrainei:

Este necesar paşaportul sau buletinul de identitate (pentru locuitorii raioanelor de frontieră) în dependenţă şi în corespundere cu regulile stabilite prin «Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la punctele de trecere la frontiera de stat moldo-ucraineană şi simplificarea formalităţilor la trecerea frontierei de către cetăţenii care locuiesc în raioanele de frontieră» semnat în or. Chişinău, pe data de 11 martie 1997.

Locuitorii regiunii Soroca traversează frontiera de stat moldo-ucraineană în mod simplificat.

Mijloacele de transport traversează frontiera de stat a Republicii Moldova pe baza documentelor valabile, care permit trecerea frontierei de stat.

Documentele valabile pentru mijloacele de transport, înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova: 

a) permisul de conducere perfectat pe numele conducătorului auto, valabil pentru categoria (subcategoria) din care face parte autovehiculul condus;
b) certificatul de înmatriculare a vehiculului;
c) poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a deţinătorilor mijloacelor de transport auto;
d) actele referitoare la natura şi masa încărcăturii, în cazurile stabilite de legislaţie.

Intrarea pe teritoriul Republicii Moldova este permisă străinilor care întrunesc următoarele condiţii:
a) posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu se prevede altfel;
b) posedă viză acordată în condiţiile prezentei legi sau, după caz, permis de şedere valabil, dacă prin tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu s-a stabilit altfel;
c) prezintă documente care justifică scopul intrării şi fac dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atît pentru întreţinere pe perioada şederii, cît şi pentru întoarcere în ţara de origine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că li se va permite intrarea;
d) prezintă garanţii că li se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că vor părăsi teritoriul Republicii Moldova, în cazul străinilor aflaţi în tranzit;
e) nu sînt incluşi în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova conform art. 9 sau care au fost declaraţi indezirabili conform art. 55;
f) nu prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică.

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.