• Meniu
  • Meniu

Tătărăuca Veche

Tătărăuca Veche

Este cea mai mare comună de prin părțile Sorocii şi cuprinde 6 sate şi cătune unite prin livezi mari de măr deosebit de pitoreşti în primăvară, când sunt pline de flori. Satul este situat pe o colină cu înălțimea de peste 270 m, de unde se deschide o privelişte frumoasă deasupra Nistrului.

Aici este unul dintre puținele locuri din Moldova unde civilizația umană este atestată încă 140 secole în urmă (vestigii paleolitice târzii). Tot aici cca 5 mii de ani în urmă a existat o localitate mare, de la care au ajuns până azi cioburi de vase de lut pictate şi scrumul caselor distruse de flăcări, probabil în urma unor războaie locale. În perioada romană a mai fost o altă localitate, care a existat până la o invazie mare a hunilor din anul 376. O a treia localitate este descoperită tot aici de prin sec. VIII-IX, dar care în timp scurt s-a fortificat cu un şanț de pământ ce înconjura aşezarea. Colina aşa şi este numită în popor – „la şanțuri”, crezându-se că acestea sunt nişte ramificări ale Valului lui Traian. Nomazii care au străbătut aceste teritorii au lăsat şi ei lângă sat două movili funerare impresionante.

Chiar dacă sunt indici indirecți că localitatea ar fi existat încă la 1608, data întemeierii este considerată 30 ianuarie 1646, când apare într-un hrisov emis la curtea lui Vasile Lupu cu denumirea Tătărăuca. Legenda satului spune că denumirea provine de la o femeie care, salvându-şi pruncul, a ucis un turc sau tătar care îl atacase.

Încă pe la 1797 aici este atestată bisericuța din lemn acoperită cu stuf ce purta hramul „Sf. Arh.Mihail şi Gavriil”, pe lângă care în 1862 s-a deschis prima şcoală din sat. Când biserica împlinise un secol, s-a construit din bârne biserica nouă pe temelie de piatră. Cu unele reparații de-a lungul anilor, o putem vedea ajunsă până în zilele noastre.

EXCURSII ŞI VIZITE LOCALE

■         La vatra medievală cu biserica din bârne „Sf. Arh.Mihail şi Gavriil” (1888);

■         peisajele nistrene care se deschid în suita de coline cuprinse între Dealul Drăguței şi Rezervația naturală „Rudi-Arioneşti”.

Accesul se face pe drumul de la Soroca, 33 km; de la Chişinău, 193 km.

Sursa: http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/climate_environment_energy/ghidul-turistic-al-raionului-soroca.html

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.