• Meniu
  • Meniu

Rudi

Rudi

Este o localitate situată în unul dintre cele mai frumoase locuri din Moldova. Este înconjurată de peisajele pitoreşti ale Nistrului, de maluri stâncoase abrupte împădurite, grădini şi vestigii ale civilizațiilor demult apuse. Unii arheologi sunt înclinați să creadă că oraşul antic Maetonium, pomenit de Ptolemeu pe prima hartă a lumii, se găsea anume aici, în locul menționat de localnici „La şanțuri”. Reprezintă o horodişte getică de promontoriu care avea câteva şanțuri de protecție şi înflorea în sec. IV-III î.Hr. Şi celebra „Farfurie turcească” se găseşte la fel în defileul stâncos al râulețului Bulboana, la vărsarea acestuia în Nistru. Călătorul atent va vedea aici vestigiile din sec. VIII-XIII ale fortificației rotunde cu un diametru de cca 50 m, cu valuri din pământ de 4-6 m înălțime, care cu secole în urmă erau acoperite cu buşteni ascuțiți de nepătruns. Într-un alt defileu vecin se mai găseşte o fortificație antică, numită „La trei cruci” (sec. IV-III î.Hr.). Trebuie să recunoaştem că pe moşia satului Rudi au fost descoperite cca 21 de situri străvechi, 4 cetăți fortificate, 250 de monumente şi vestigii arheologice remarcabile, fiind una dintre zonele cele mai încărcate de istorie ale civilizației umane din Moldova.

Satul Rughi a apărut pe locul unei localități mai vechi, Samoleuca, pomenită pentru prima dată documentar într-un ispisoc sârbesc de la curtea lui Ştefan cel Mare, din 18 martie 1494. Din document reieşea că satul a existat şi până la data emiterii acestuia. O altă ipoteză face trimitere la date indirecte privind vechimea satului din 1463 cu denumirea veche Rughi. Inițial s-au format două sate: Rughi din Vale şi Rughi din Deal. Denumirea satelor provine de la numele de familie al căpitanului Rughi, care era proprietarul acestor moşii. În ambele sate către 1772 erau biserici. La 2 septembrie 1898 satul Rudi din Vale a fost desființat şi comasat cu Rudi din Deal.

La 1775 se înalță biserica din lemn „Sf. Arh. Mihail şi Gavriil”, care avea o clopotniță din piatră. Abia în 1892 se înalță în piatră biserica actuală „Sf. Treime”, care se înalță sub geana de pădure la intrarea în defileul râulețului Bulboana. Către anul 1776, într-o zonă de pădure retrasă printre stânci apăru un schit de călugărițe, ctitorit de domnul Moldovei Grigore III Ghica Vodă, dar care la 1777 se transformă în Mănăstirea „Sf. Treime”, când este înălțată biserica de vară în stilul vechi moldovenesc, care aminteşte frunza de trifoi, iar în perioada interbelică (1922) a fost declarată monument istoric (de Ministerul Cultelor şi Artelor al României). Acum, după o reconstrucție, această frumoasă mănăstire poate fi vizitată în toate anotimpurile, care în defileul Bulboanei sunt deosebite.

Pe culmea unui deal poate fi vizitat din 2005 monumentul din patrimoniul ocrotit de UNESCO„Arcul Geodezic Struve”.

EXCURSII ŞI VIZITE LOCALE

  1. La suita de cetățui antice amplasate în defileurile pitoreşti de la Nistru     ( „La şanțuri”,„La trei cruci”, „Farfuria Turcului”);
  2. la vatra medievală cu biserica „Sf. Treime” (1892) în preajma căreia se află renumita „Peşteră a răposaților”;
  3. peisajele pitoreşti din Rezervația „Rudi-Arioneşti”, malurile stâncoase ale r. Nistru, r.Căinari, r. Bulboana, izvoarele „Velnița”,„Bulboana”, insula de pe Nistru;
  4. „Arcul Geodezic Struve” (1847) – unicul monument din Republica Moldova inclus în lista Patrimoniului Mondial UNESCO (reconstruit la 15 iulie 2005). Cu acest instrument astronomul şi geodezul rus de origine germană Friedrich Georg Wilhelm von Struve a efectuat prima măsurare veridică a unui mare segment al meridianului Pământului. În Basarabia au fost instalate 27 de asemenea puncte.

Accesul se face parcurgând drumul de la Soroca, 45 km, de la Chişinău, 190 km.

Sursa: http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/climate_environment_energy/ghidul-turistic-al-raionului-soroca.html

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.