• Meniu
  • Meniu

Rezervația peisagistică „COSĂUŢI”

Se află între localitățile Cosăuți și Iorjnița depe malul Nistrului, ocupând (585 ha) și un defileu pitoresc din preajma mănăstirii medievale. Este una dintre primele create la începutul anilor 90 ai sec. XX, odată cu extinderea zonei de protecție a pădurii „Stânca-Jeloboc“. Rezervația are importanță științifică, cognitivă, dar și recreativă, deoarece conservează peisaje inedite și formațiuni biotice valoroase, ce formează un segment al coridorului eco-biologic nistrean al Reţelei Ecologice PanEuropene.

Aici vizitatorul are ocazia de a cunoaște specii rare protejate la nivel național, regional și internațional. Totodată, aici este amenajată o frumoasă zonă de odihnă rurală, care scoate în evidență relieful de un pitoresc aparte. Rezervația este una dintre cele mai vizitate destinații turistice din raionul Soroca datorită
unui important complex monahal, izvorului „Prestol” cu ape curative, ruinelor fortificațiilor geto-dacice, dar și unor vestigii ale așezării omului din Epoca paleolitică. Rezervaţia are o diversitate de elemente peisagistice proieminente, cum ar fi stâncile, peşterile, râpele, defileurile râuleţelor etc. Pe versanţii şi porţiunile abrupte s-au păstrat pădurile seculare reprezentative de stejar formator pentru ecosistemele de stâncă cu o diversitate mare de specii floristice și faunistice.

Stejarul pedunculat este însoțit de gorun, teiul roşu, arţarul negru, carpenul, frasinul înalt, jugastrul, pinul de pădure, dar și de nucul obişnuit, paltinul de câmp sau ulmul de câmp. Doi dintre stejarii pedunculați din rezervație sunt
luați sub protecție deosebită deoarece reprezintă arbori seculari monumente ale naturii. Totodată, pădurea adăpostește mai multe specii rare de plante și animale.

Speciile rare din covorul floral sunt: ghiocelul nival (Galanthus nivalis), căpşuniţa grandifloră (Cephalanthera damasonium), mirgăul pitulat (Scutellaria supina), vioreaua nopţii bifolie (Platanthera bifolia), şofrânelul reticulat (Crocus
reticulatus), limba-cerbului (Phyllitis scolopendrium), ciuboţica-cucului (Primula veris), acul pământului (Asplenium trichomanes), crinul-de-pădure (Lilium martagon), guşa-porumbelului multifloră (Silene multiflora), floarea vântului-de-dumbravă (Anemonoides nemorosa), lăcrămioara (Convallaria majalis), brebenocul mic (Vinca minor), feriga-de-stâncă (Cystopteris fragilis), iarba dulce (Polypodium vulgare), feriga comună (Dryopteris filix-mas), oreşniţa (Lathyrus tuberosus), stejărelul (Veronica chamaedrys), strigoaia neagră (Veratrum
nigrum), toporaşul-de-baltă (Viola palustris), umbra-iepurelui tenuifolie (Asparagus tenuifolius), rodul-pământului (Arum orientale), sparanghelul
medicinal (Asparagus officinalis). Lumea animală rară este caracterizată de specii de lebădă de vară, pescăruş sur, stârc cenuşiu, cormoran, codros de munte, măcăleandru, botgros, sticlete, acvilă mică, căprior, pisică sălbatică, cerb pătat, bursuc, jder de padure, iepure de câmp, broasca roşie de pădure, brotăcel, şarpe de alun, fluturele meleagr ș.a.

Se poate ajunge aici pe drumul M2 (prin partea nord-estică); intrarea este accesibilă fără taxe de intrare anul împrejur. Rezervația este în gestiunea Întreprinderii Silvice de Stat Soroca.

Sursa: www.md.undp.org

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.