• Meniu
  • Meniu

Rezervația naturală „RUDI-ARIONEȘTI”

Se întinde pe o suprafață de 916 ha și este amplasată de-a lungul r. Nistru, în extrema de nord a raionului Soroca. Aici pot fi auzite renumitele „Harpe eoliene”, care te cuceresc prin melodiile scoase de stâncile erodate de vreme în bătaia vântului. De fiecare dată altă melodie, după cum altfel este și vântul. Defileul Rudi are o lungime de cca 5 km și o adâncime de peste 250 m, iar stâncile de aici au păstrat niște forme și fisuri eoliene bizare. Localnicii au denumiri pitorești pentru cele 3 defilee care duc spre Nistru sau locuri care merită vizitate: Văgăuna lupilor, Văgăuna vânturilor, Stânca balaurului,
Harpa eoliană, Peștera răposaților, Izvorul verde ș.a., în total peste o sută de atracții ale naturii.

Peisajele de aici sunt în mare parte împădurite, iar pădurile de stâncă ascund la umbra lor mai multe izvoare cu apă rece, care se grăbesc printre stâncile abrupte formând praguri și cascade de o frumusețe aparte, iar braniștea Rudi
reprezintă o comoară forestieră unică – nu a fost stropită niciodată cu chimicale.
În satul Rudi, sub cimitirul localității, pe malul drept al unei râpe uscate, a fost descoperită o peșteră naturală, numită „Peștera răposaților”.

Itrarea reprezintă o crăpătură triunghilară cu lățimea de până la un metru, de la care în adâncuri pornesc câteva săli, ce reprezintă fisuri de forme ciudate. Sălile au diferite dimensiuni și forme (lungimi de 3,4 – 6,7 m, înălțimi de 3,4 – 8,1 m și lățimi de 0,7 – 2,5 m) și însumează în total 68 m. Rar unde în Moldova relieful și natura sunt atât de armonios îmbinate cu civilizația umană și trecutul istoric al poporului nostru. În defileul Rudi este o mănăstire veche care a păstrat stilul
vechi moldovenesc în arhitectura bisericii din piatră. Dar aceste locuri au fost populate cu mult mai devreme de perioada medievală. În apropierea mănăstirii Rudi se găsesc vestigiile a trei cetăți de pământ: cetățuia „La șanțuri” (de origine tracică, identificată de unii  cercetători cu orașul antic Maetorium, apărut
pe prima hartă a lumii a lui Ptolemeu), cetățuia getică „La trei cruci”, celebra așezare medievală timpurie „Farfuria turcului” (secolul X), precum și multe alte monumente arheologice.

Lumea animală rară din rezervație este reprezentată de pisica sălbatică (Felis silvestris), hermelina (Mustela erminea), ciocănitoarea verde (Picus viridis), acvila pitică (Hieraaetus pennatus), fluturele mahaon (Papilio Machaon), viespea gigantică (Scolia maculata), croitorul stejarului (Cerambyx cerdo), albina
valgă (Xylocopa valga), rădaşca (Lucanus cervus), fluturele podalir (Iphiclides podalirius), toate trecute în Cartea Roșie a Moldovei.

Pădurile din rezervație conțin cele mai valoroase și calitative arboreturi cu vârste cuprinse între 70 și 130 de ani. Vizitatorul poate admira aici pădurile de deal cu gorun și stejar pedunculat, care este cel mai răspândit tip de pădure de aici, alături de alte forme forestiere. În defileurile stâncoase umede cresc carpenul, teiul, frasinul, paltinul, jugastrul, mărul pădureț, sorbul, alunul, cornul,
sângerul ș.a. Iedera este pretutindeni aici şi înconjoară mieros tulpinele arborilor seculari.

Vizitatorul atent va descoperi în rezervație mai multe specii de plante din Cartea
Roșie, inclusiv arinul negru (Alnus glutinosa), feriga cartuziană (Dryopteris carthusiana), creasta cocoşului (Polystichum aculeatum), limba cerbului (Phyllitis scolopendrium), feriga feminină (Athyrium filix-femina (relictă), căpşuniţa grandifloră (Cephalanthera damasonium), lăcrămiţa bifolie (Maianthemum
bifolium), dumbravnicul (Melittis sarmatica), gimnocarpiul ferigoideu (Gymnocarpium dryopteris), ghiocelul nival (Galanthus nivalis),
popâlnicul (Hepatica nobilis). Printre speciile rare şi ocrotite prin documente internaţionale întâlnim ruşcuţa de primăvară (Adonis vernalis), crinul de pădure (Lilium martagon), spinarea lupului (Asplenium rutamuraria), acul pământului (Asplenium trichomanes), feriga de stâncă (Cystopteris fragilis), migdalul pitic
(Amygdalus nana), părăluţa (Bellis perennis), bârcoacea neagră (Cotoneaster melanocarpa), brebenelul alb (Corydalis cava), şofrănelul reticulat (Crocus reticulatus), strigoaia neagră (Veratrum nigrum), lăcrămioara (Convallaria
majalis), vioreaua nopţii bifolie (Platanthera bifolia), umbra iepurelui tenuifolie (Asparagus tenuifolius), coada-calului (Equisetum fluviatile).

Se poate ajunge aici pe drumurile R9 și L64; intrarea este accesibilă fără taxe de intrare anul împrejur. Rezervația este în gestiunea Întreprinderii Silvice de Stat Soroca.

Sursa: www.md.undp.org

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.