• Meniu
  • Meniu

Regimul străinilor în Republica Moldova

Legea nr. 200 din 16.07.2010, cu privire la Regimul străinilor în Republica Moldova, reglementează intrarea, aflarea şi ieşirea străinilor pe/de pe teritoriul Republicii Moldova, acordarea şi prelungirea dreptului de şedere, repatrierea, documentarea acestora, stipulează măsuri de constrîngere în caz de nerespectare a regimului de şedere şi măsuri specifice de evidenţă a imigraţiei, în conformitate cu obligaţiile asumate de Republica Moldova prin tratatele internaţionale la care este parte.

Textul legii, precum şi informaţii ce ţin de regimul acordării vizelor, drepturile conferite de viză şi tipurile ei, categoriile de cetăţeni străini care sînt scutiţi de necesitatea prezentării invitaţiei pentru a obţine o viză de scurtă şedere pentru RM, drepturile şi obligaţiile străinilor, asistenţa la integrarea străinilor în viaţa economică, socială şi culturală a Republicii Moldova, condiţiile de intrare a străinilor pe teritoriul Republicii Moldova, obligaţiile transportatorilor, nepermiterea intrării în Republica Moldova şi interdicţia de intrare, etc, pot fi accesate la următorul link.

Cuantumurile minime ale mijloacelor de întreţinere pentru străini în Republica Moldova
Cuantumurile minime ale mijloacelor de întreţinere pentru străini sînt necesare a fi dovedite la solicitarea vizei de intrare şi la intrarea în Republica Moldova, la prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă, solicitarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru studii, dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei, dreptului de şedere provizorie pentru activităţi umanitare sau religioase, dreptului de şedere pentru tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare, precum şi la solicitarea dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova.

Dovada existenţei mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit în funcţie de durata şi scopul şederii se face, după caz, prin numerar în lei moldoveneşti, numerar şi/sau cecuri de călătorie în valută străină, carduri bancare, însoţite de extrasele de cont eliberate cu cel mult 10 zile înaintea prezentării acestuia în faţa autorităţii, prin certificat de salarizare eliberat de angajator şi prin garanţia în scris a întreţinerii din partea persoanei care invită. Prin urmare,

– cuantumul minim al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea vizei de intrare în Republica Moldova este de 30 euro/zi pentru întreaga perioadă solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro, sau echivalentul în valută convertibilă, în cazul unei şederi mai scurte de 10 zile;
– cuantumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la intrarea în Republica Moldova este de 30 euro/zi pentru întreaga perioadă solicitată, dar nu mai puţin de 300 euro, sau echivalentul în valută convertibilă, în cazul unei şederi mai scurte de 10 zile;
– cuantumul minim al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la prelungirea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă este de cel puţin un cuantum minim garantat al salariului în sectorul real;
– cuantumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru studii este de un cuantum minim garantat al salariului în sectorul real, pentru întreaga perioadă de acordare a dreptului de şedere;
– cuantumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei este de un salariu mediu lunar pe economia naţională, pentru fiecare membru al familiei;

– cuantumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru activităţi umanitare sau religioase este de un cuantum minim garantat al salariului în sectorul real, pentru întreaga perioadă de acordare a dreptului de şedere;
– cuantumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea/prelungirea dreptului de şedere pentru tratament medical de lungă durată, balneosanatorial şi de recuperare este de un cuantum minim garantat al salariului în sectorul real, pentru întreaga perioadă de acordare a dreptului de şedere;
– cuantumul minim lunar al mijloacelor de întreţinere necesar a fi dovedit la solicitarea dreptului de şedere permanentă este de un cuantum minim garantat al salariului în sectorul real.

Obligativitatea înregistrării cetăţenilor străini care calătoresc în Republica Moldova prin segmentul de frontiera necontrolat
Cetăţenii străini şi apatrizii care intră în Republica Moldova prin segmentul de frontieră moldo-ucraineană necontrolat de autorităţile moldoveneşti sînt obligaţi, în termen de 72 ore din momentul trecerii frontierei de stat a Ucrainei, să declare despre aceasta la orice secţie (birou) de evidenţă şi documentare a populaţiei a Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor al Republicii Moldova, convenabilă solicitantului, prezentînd actul de identitate naţional pe baza căruia i se permite intrarea în Republica Moldova, pentru a fi luat în evidenţă. Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor va elibera acestor persoane o anexă la actul de identitate naţional, care va servi temei pentru şederea lor legală pe teritoriul Republicii Moldova.

Sursa: www.viza.md

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.