• Meniu
  • Meniu

Pe urmele strămoșilor

Pe urmele strămoșilor

1.Soroca (Cetatea Soroca/Сорокська Фортеця/ Soroca Fortres); (Centrul Istoric/Историчный центр/Historical center); (Monumente istorice/ Историчнi пам’ятники/ Historical monuments);(Complexe memoriale/Меморiальнi комплекси/Memorial complexes);(Conacul (Vila) lui A.T. Aleinikov/ Маэток (Вилла) А. Т. Алейников/ Manor ( Villa) of A. T. Aleinycov).                          3.Cosăuți (Aşezare preistorică (Stațiune paleolitică)/ Доiсторична стоянка(Палеолiтична стоянка)/Prehistoric settiement (Paleolithic station)     5.Rudi (Situri arheologice/Археологiчнi пам’ятники/ Archaelogical sites);( Ruine de fortificații antice/Руiни стародавнiх укрiплень/Ruins of ancient fortresses);( Fortificația „Farfuria turcului”/ Земляна фортеця « Турецька тарiлка»/Fortress “Turk’s plate”);(Punct geodesic din Arcul Struve – lista UNESCO/ Геодезичний пункт Дуги  Струве- список ЮНЕСКО/ Geodesy point from Struve Geodetic Arc – UNESCO list).                                                                                                        6.Iarova (Conacul familiei Vinogradski/ Садьба сiм’I Виноградьских/ Vynogradski family Manor).                                                                                 8.Sobari (Situri arheologice/ Археологiчнi пам’ятники/ Archaelogical sites) 9.Holoșnița (Sit arheologic/ Археологiчний пам’ятник/ Archaelogical site) 10.Soloneț (Conacul cu parc al familiei Bjozowskz/Садьба Бжозовського з парком/Bzhozovsky family manor with a park).

Yampil

2.Yampil- (Subsolul fostului castel al lui Ian Zamoyski şi muzeul istoric/Пiдземеля колишнього замку Яна Замойского i iсторичний музей/Former Castle of Ian Zamoyski and historical museum);(Centrul istoric/  iсторичний центр/Historical center); (Monumente istorice/ Историчнi пам’ятники/ Historical monuments); (Complexe memoriale/Меморiальнi комплекси/Memorial complexes);(Muzeul de arheologie/Музей археологii/ Museum of Archeology).                                                                                         4.Бушa (Rezervaţia istorico-culturală „Buşa”/Историко-культурный заповiдник «Буша»/ “Busha” Historical-cultural Reservation).                                             24.Halzhbiivka – (Conacul familiei Sarneţki/усадьба Сарнецкого/Sarnetski family manor).                                                                                                      26.Porohy – (Necropola regelui sarmat Inesmey/Поховання сарматьского царя Iнесмея/ Necropolis of the Sarmatian King Inesmey)                              30.Dovzhok- (Muzeul de istorie a Republicii Populare Ucrainene »Маркiвська сотня»/Музей »Маркiвська сотня» перiода Украiнскоi Народноi Республiки/ Historical Museum of Ukrainian People’s Republic »Маркiвська сотня») 31.Iванкiв şi satele vecine/ та сусiднi села/and other neighboring villages ( Reţeaua de doturi din perioada Războiului al Doilea Mondial/Мережа ДОТiв Другоi свiтовоi Вiйни/Dot network from the World War II).

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.