• Meniu
  • Meniu

Economia regiunilor din Republica Moldova și Ucraina

Agricultură: Agricultura formează coloana vertebrală economică a regiunilor  în care domină serviciile de transport. Condițiile climatice din întreaga regiune sunt favorabile dezvoltării sectorului. Cu toate acestea, un număr de factori, de exemplu, diviziunea profundă a muncii moștenită din perioada sovietică și care rezultă din lipsa de competențe generale ale agricultorilor de astăzi, împiedică dezvoltarea pe viitor a unei agriculturi extrem de competitive. În Republica Moldova, sectorul agricol se manifestă cel mai activ în raioanele de sud ale țării. Acolo, aproximativ 60 la sută din forța de muncă este angajată în agricultură. Multe parcele private mai mici au fost date în chirie investitorilor instituționali care au colectat terenuri pentru a utiliza economii la scară largă și pentru a se muta pe piețele internaționale. În raioanele de centru, întreprinderile agricole se concentrează pe viticultură; fructe și legumele aduce profit, de asemenea, și pot fi recoltate de trei ori pe an. În raioanele de nord, terenul arabil a fost împărțit în mod excesiv în timpul privatizării. Aceasta a dus la faptul că dimensiunile terenurilor agricole sunt atât de mici încât acestea servesc în cea mai mare parte doar în scopuri de subzistență. În regiunile de frontieră din Ucraina, cu excepția regiunilor muntoase, predomină o specializare similară a producției agricole. Prin urmare, multe probleme legate de sectorul agricol sunt împărtășite de ambele părți ale frontierei: vulnerabilitatea crescândă la dezastre naturale, care cresc în frecvență și intensitate, productivitate scăzută cauzată de lipsa de acces la tehnologie, infrastructură slab dezvoltată pentru depozitarea și colectarea de recoltă și transport către piețe centrale și nevoia de gestionare a apei pentru irigare sunt doar câteva exemple de subiecte care ar putea fi abordate în cadrul asociațiilor transfront l de a iere fermieri.

Industrie: Pe partea moldovenească a frontierei, nucleul producției industriale e localizat în regiunea transnistreană. Cu toate acestea, dat fiind faptul că regiunea nu este sub controlul Guvernului Republicii Moldova, nu există informații statistice complete care să fie oferite autoritățile moldovene. Se estimează că în regiunea transnistreană, industria contribuie cu aproximativ 28 la sută la valoarea adăugată brută a teritoriului, producția de energie electrică și producția Uzinei Metalurgice Moldovenești fiind cele mai importante ramuri. În alte părți ale țării, industria joacă un rol minor și este axată pe producția de alimente și de băuturi (43 la sută din totalul producției industriale) și pe industria textilă și pielărie (7,2 la sută). Regiunile limitrofe eligibile pe partea
ucraineană nu contribuie în mod esențial la producția industrială totală din Ucraina. În total, producția industrială din cele trei regiuni a constituit doar 5,1 la sută din totalul producției industriale a țării, Regiunea Odesa fiind cea
mai importantă dintre cele trei în privința nivelului de contribuție. Regiunea Odesa găzduiește întreprinderi din domeniul industriei metalurgice, constructoare de mașini, produse chimice și petrochimice care produc, parțial,
pentru export.

Sursa: Programul operațional comun Republica Moldova – Ucraina

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.