• Meniu
  • Meniu

Despre proiect

Denumirea proiectului

Turismul rural – un pas sigur pentru sporirea cooperării transfrontaliere între raioanele Soroca (Republica Moldova) și Iampol (Ucraina, regiunea Vinița).

Donatorul

Comisia Europeană prin Programul Programul de cooperare Teritorială din cadrul Parteneriatului Estic, Programul de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina.

Beneficiar

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) Viitorul.

Adresa: Iacob Hancu 10/1, Chisinau, MD-2005, Republica Moldova

Instituții partener

Partener nr.1:

Administrația de Stat din raionul Iampol

Adresa: str. Lenin 132, raionul Iampol, regiunea Vinița, cod poștal – 24500, Iampol, Ucraina

Partener nr.2:

Consiliul Raional Soroca

Adresa: str. Ștefan cel Mare, 5, Soroca, MD-3000, Republica Moldova

Rezumatul proiectului

Pregătirea și implicarea autorităților locale, a prestatorilor de servicii și a cetățenilor în activitățile legate de turismul rural necesită un impuls și o viziune strategică asupra dezvoltării transfrontaliere a acestui domeniu.

În prezent, autoritățile publice de pe nivelul I și nivelul II din raioanele Soroca și Yampil, în calitate de factori de decizie, nu au o viziune comună asupra dezvoltării turismului rural în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră. În acest context, este evidențiat faptul că nu există nici o comunicare la nivelul comunității de afaceri, cu atât mai mult o viziune comună a dezvoltării afacerilor transfrontaliere.

Proiectul va oferi soluții pentru îmbunătățirea acestei probleme legate de viziunea comună și programul comun printr-o serie de activități organizate în comun de partenerii moldoveni și ucraineni. Dezvoltarea și implementarea ulterioară a programului, crearea unei asociații comune moldo-ucrainene, evident, și alte activități ale proiectului vor contribui la dezvoltarea unei viziuni comune privind dezvoltarea turismului rural în această zonă de graniță și vor stimula cultura de coordonare a eforturilor relațiilor moldo-ucrainene care vizează rezolvarea problemelor legate de dezvoltarea rurală.

Nivelul de înțelegere și aptitudinile manageriale ale autorităților locale în ceea ce privește dezvoltarea turismului rural, așa cum ei înșiși recunosc, nu sunt la nivelul așteptărilor. În acest sens, un alt grup de activități se va concentra pe creșterea capacităților manageriale și a competențelor prestatorilor de servicii în domeniul turismului rural prin activități comune (ateliere, seminare, festivaluri, ghid turistic, harta turistică, vizite de studiu etc.). Al treilea grup de activități (instruiri, ateliere de lucru, investiții pentru instituțiile publice culturale (din Soroca și Iampol) pentru lucrări de infrastructură mică etc.) va spori capacitatea autorităților locale și regionale de a deveni eficiente în chestiunile de politică pentru o bună cooperare social-economică de frontieră. Respectiv, se va consolida coordonarea activităților la nivel bilateral privind dezvoltarea turismului. Ultimul grup de activități, dar nu cel din urmă este legat de vizibilitatea proiectului pe ambele părți ale frontierei – atât în ​​Moldova (Soroca), cât și în Ucraina (Iampol). Acest lucru va fi asigurat prin crearea site-ului web, a materialelor de vizibilitate, conferințele de lansare a proiectului, filmul documentar, comunicatele de presă etc.

De asemenea, se va asigura un management comun al proiectului și comunicarea moldo-ucraineană.

Obiectivele proiectului

Consolidarea capacităților prestatorilor de servicii turistice și a autorităților locale din Soroca și Iampol de a dezvolta turismul rural prin cooperarea transfrontalieră.

Rezultatele preconizate ale proiectului

Rezultatul nr.1. O viziune comună fortificată și un program moldo-ucrainean comprehensiv privind dezvoltarea turismului rural în raioanele Soroca și Iampol implementat

Rezultatul nr.2. Gradul de înțelegere și de gestionare a competențelor autorităților locale pentru sprijinirea furnizorilor de servicii turistice din mediul rural este crescut

Rezultatul nr.3. Capacitățile prestorilor de servicii sunt consolidate și este crescut numărul prestorilor de servicii turistice din raioanele țintă

Rezultatul nr.4. Vizibilitatea raioanelor țintă este sporită și este crescut numărul de turiști din raioanele Soroca și Iampol

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.