• Meniu
  • Meniu

Cosăuţi

Legendă                                                                                                                                Pe timpuri locuitorii satului Urzeni  aveau  loturi de pămînt  pe vatra satului Cosăuţi  de azi, unde solul  era mai fertil. Ei creşteau  aici  diferite culturi, pomi fructiferi. Mai apoi, pentru  a se adăposti  de ploi  şi vînturile reci, urzenii  au început să-şi  construiască bordee, colibe, iar mai tîrziu  şi căsuţe  mici  din nuiele  cu lut, din lampaci  şi piatră. Numărul căsuţelor creşteau  şi oamenii  au prins  a-i spune  acestui loc La Căsuţe şi mai apoi Cosăuţi.

Prima atestare documentară a satului Cosăuţi datează cu 17 ianuarie 1517.        În urma săpăturilor arheologice, în locul satului a fost descoperită o aşezare omenească, vechimea căreia atinge 100 mii de ani. Aceasta demonstrează că localitatea a fost populată de om din epoca paleoliticului inferior. Nu departe de această aşezare paleolitică, într-un defileu adânc, se află o mănăstire din Evul Mediu, care a fost fondată în anul 1729 de către călugării Gavriil şi Pavel. La începutul sec.  XX-lea, vechea mănăstire a fost distrusă de cutremur şi de alunecări de teren, s-a păstrat numai o parte a cimitirului mănăstiresc. Mănăstirea a fost reconstruită mai sus pe pantă şi funcţionează în prezent cu hramul “Acoperământul Maicii Domnului” . Alături de mănăstire se află un izvor cu apă sfântă numit “La Pristol”.                                                                                      În sat biserica a fost înălțată din lemn la 1793, apoi reconstruită în piatră la 1882. Pe la începutul sec. XX este construită şcoala, iar în 1912 este dată în exploatare clădirea băncii agricole săteşti.                                                                                       În 1995 în fosta şcoală a fost inaugurat Muzeul de Istorie şi Etnografie cu o bogată colecţie de exponate arheologice, istorice ş.a. La intrarea în satul Cosăuţi în 1999 a fost înălţat monumentul „Crucea Istorică”, instalat în locul celui distrus în 1957.                                                                                                                               La Cosăuți sunt 2 dintre cele 7 monumente de origine geologică şi paleontologică din raionul Soroca (Pragurile Nistrului din Cosăuți, Aflorimentul de gresii şi granit de la Cosăuți), dar şi 2 arbori seculari (stejar pedunculat). Aici Nistrul este întretăiat de o fâşie de roci tari din gnaisuri şi granituri roşii, formând un monument geologic unic. În această zonă pragurile Nistrului formează un sector spectaculos prin care apa râului curge tumultos, nemaiîntâlnit în altă parte a Moldovei.                                                              Rezervația peisagistică “Cosăuţi” se află între localitățile Cosăuți şi Iorjnița, pe malul Nistrului şi ocupă 585 ha. Este una dintre primele rezervații create la începutul anilor 90 ai sec. XX odată cu extinderea zonei de protecție a pădurii „Stânca-Jeloboc“. Rezervația conservează peisaje inedite şi formațiuni biotice valoroase ce formează un segment al coridorului ecobiologic nistrean al Rețelei Ecologice PanEuropene. Rezervația are o diversitate de elemente peisagistice proeminente, cum ar fi stâncile, peşterile, râpele, defileurile râulețelor etc. Pe versanții şi porțiunile abrupte s-au păstrat pădurile seculare reprezentative de stejar. Rezervația este una dintre cele mai vizitate destinații turistice din Soroca.  La cîţiva kilometri de sat se află un monument al naturii Pragurile Nistrului şi unica în Moldova carieră de granit, care cuprinde o suprafaţă de 36 ha. Tot aici se dobîndeşte cea mai bună piatră de construcţie şi finisaj, cunoscută departe de hotarele republicii. Stîncile şi pietrele enorme ascund cîteva peşteri mici şi numeroase grote naturale. Cea mai vestită peşteră poartă denumirea de „Peştera la Beci”. Intrarea în această peşteră este distrusă de vizitatori „seduşi” de legendele despre comorile ascunse în subterană.

Din componența comunei face parte s. Iorjniţa, cu prima atestare documentară la 13 mai 1661.

Distanţa care leagă municipiul Soroca de satul Cosăuţi este de 7 km.

Sursa: http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/climate_environment_energy/ghidul-turistic-al-raionului-soroca.html

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.