• Meniu
  • Meniu

Istorie

Egoreni

Egoreni Pe aceste locuri retrase de la cotul Nistrului au existat în perioada romană două aşezări antice (sec. II-IV), dar care au fost devastate până la 376 de năvălitorii huni. Abia prin sec. VIII...

Dubna

Dubna În apropierea satului au fost descoperite mai multe aşezări umane numite de arheologi situri (Dubna-1 şi Dubna-2) din perioada sec. II-IV d. Hr., iar de pe vremurile Marilor migrații ale...

Bădiceni

Bădiceni Legendă:                                                                                                                            Se zice că demult , tare demult , locuia în sat  un boier...

Dărcăuţi

 Legendă:  Pe timpuri demult apuse, când pe aceste locuri se mai întindeau codrii de nord ai Moldovei (o ultimă rămăşiţă a acestora este pădurea Visocii), pe locul satelor Dărcăuţi şi Mălcăuţi erau...

Cosăuţi

Legendă                                                                                                                                Pe timpuri locuitorii satului Urzeni  aveau  loturi de pămînt ...

Căinarii Vechi

Căinarii Vechi există din anul 1570, atestat de pe timpurile domniei a doua a lui Alexandru Lăpuşneanu. Satul este amplasat pe valea râulețului Căinari, pe ambele părți ale văii, de unde probabil a...

Băxani

Băxani Legendă: Bătrînilor de azi li s-a transmis o legendă de la înaintaşii lor , precum că pe timpuri a trăit un boier pe nume Boxa ,care avea multe pământuri şi unele slugi. Casa lui era în...

Bulboci

Satul Bulboci este atestat la  21 septembrie 1528. Denumirea localităţii reprezintă un toponim de origine hidrografică. În lunca râului Căinar, unde a fost intemeiat satul, se aflau lăcuşoare...

Vădeni

Situată în partea de sud-vest al ținutului Sorocii, localitatea Vădeni pentru primă dată a fost menționată documentar la 3 aprilie 1552 cu aceeași denumire. Localnicii mai în vârstă spun că...

Oclanda

Amplasată în valea Găvanu, formată de un pârăiași cu același nume, ce se scurge spre râul Nistru, localitatea își trăiește viața liniștită de mai multe secole. Localnicii îi mai spun râulețului...

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.