• Meniu
  • Meniu

Căinarii Vechi

Căinarii Vechi există din anul 1570, atestat de pe timpurile domniei a doua a lui Alexandru Lăpuşneanu. Satul este amplasat pe valea râulețului Căinari, pe ambele părți ale văii, de unde probabil a şi luat de numirea. Din limba turcă, cuvântul „kaynak” înseamnă izvor puternic. De pe vremurile Marii migrații a popoarelor, în preajma satului s-au păstrat până acum 12 tumuli înalți – movile funerare, locurile cărora sunt numite de băştinaşi Nacu, Ulian, Dealul Cucoanei etc.                                                                                                                                 Prima biserică a satului a fost construită în 1789 din lemn şi a fost acoperită cu stuf. Biserica actuală „Naşterea Maicii Domnului” a fost zidită din piatră în anul 1886. Mănăstirea „Vera, Nadejda, Liubovi şi mama lor Sofia „ a fost înfiinţată în anul 2005, este o mănăstire de maici şi se află  între Căinarii Vechi şi satul Floriceni pe un loc foarte pitoresc.

Din componența comunei face parte s. Floriceni, întemeiat în anul 1922, cum îi mai spun localnicii „lângă iazul Florului”.

Comuna Căinarii Vechi este situată în partea de sud-vest, la o distanţă de 20 km de mun. Soroca.

Excursii şi vizite locale:

  1. vatra medievală a satului cu biserica „Na şterea Maicii Domnului” şi mănăstirea „Vera, Nadejda, Liubovi şi mama lor Sofia”;
  2. plimbare prin parcul din localitate, Valea Mălaiului, vilele „Căinari” şi „Bulata”, explorarea dealurilor (Momâia, Nacu, Ulian, Cucoanei, Casiunea) cu popasuri lângă izvorul de la Poştă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sursa:http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/climate_environment_energy/ghidul-turistic-al-raionului-soroca.html
Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.