• Meniu
  • Meniu

Bădiceni

Bădiceni

Legendă:                                                                                                                            Se zice că demult , tare demult , locuia în sat  un boier pe nume Ceni. În localitaea de alături locuia  sora mai mică a boierului. Deseori cînd venea la frate-său pe ospeţi ea spunea ,,- mă duc la bădică Ceni sau  la Badea Ceni,, De atunci  a ramas denumirea localităţii Bădiceni.

Traversând sătucul Grigorăuca şi cotind la stînga, urcând o pantă mare, te pomeneşti pe culmea Codreţului, unde se deschide aşezarea pitorească a satului Bădiceni. Ca şi în majoritatea satelor din Moldova, pe locul s. Bădiceni au fost atestate aşezări umane cu mult mai înainte de apariția actualei localități. În locurile numite Delnița şi Planul popii în timpul unor săpături arheologice au fost descoperite vetrele a 4 aşezări de la sfârşitul mil. IV î.Hr. – sec. IV d.Hr., iar în urma marilor migrații pe teritoriul localității au rămas 3 movile funerare.        Localitatea a fost întemeiată în data de 13 iunie 1599.

În dreapta de la drumul central se află locul frumos amenajat al primei bisericuțe din sat construită încă în sec. XVIII. Prima biserică din sat cu hramul „Sf. Nicolae” a fost construită de localnici în 1768 din lemn, acoperită cu stuf, cu clopotnița „la uşa bisericii”. Acum aici este înălțată o răstignire lângă piatra veche, pe care este încrustată o icoană din vechiul altar al bisericii.

Biserica de piatră „Adormirea Maicii Domnului”, funcțională şi astăzi, a fost construită în anul 1866 de răzeşii satului cu ajutorul proprietarului Petru Ştiucă. A funcționat neîntrerupt chiar şi în perioada sovietică.

Din comuna Bădiceni face parte satul Grigorăuca, atestat în anul 1909 şi fondat de țăranii care au cumpărat pământ aici cu ajutorul Băncii Țărăneşti. Satul este situat într-o regiune de coline între dealurile Ratuş şi Hârtop.

EXCURSII ŞI VIZITE LOCALE

  1. la vatra medievală cu biserica „Adormirea Maicii Domnului”;
  2. locurile pitoreşti ale satului – Hârtopul mare, Coropceni, la Cneazi, la Movilă, odaia Savei, dealul Codrețului, cu popas la izvoarele lui moş Mănuță, la Arvinte, a lui moş Toader. În timpul excursiei pot fi vizitate valea lui moş Zânovii, Valea satului;
  3. la iazurile înconjurate de verdeață şi câmpii mănoase, iar de aici pe moşia boierului Ştiuca sau la Cneaz;
  4. la Delnița şi la Planul popii, unde arheologii au descoperit vetrele unor sate părăsite (sfârşitul mil. IV – începutul mil. III î.Hr.) sau la Movila înaltă – una din cele două movile rămase încă de pe vremea lui Ştefan cel Mare, pe care oştenii aprindeau ruguri când veneau duşmanii şi aşa dădeau de ştire domnului țării.

Accesul se face pe drumurile R9 şi L99, în direcția nord-vest; de la Soroca – 25 km, de la Chişinău – 180 km.

Sursa: http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/climate_environment_energy/ghidul-turistic-al-raionului-soroca.html

Această pagină web www.sorocayampiltur.info a fost creata și menținută cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul website aparține exclusiv IDIS „Viitorul”, Administrației raionului Yampil (Ucraina, Regiunea Vinnytsya) și Consiliului raional Soroca (Republica Moldova) și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene.